VVD logo

Madonas RVP

Administrācija
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Normunds Broks Direktors 64807451 - normunds.broks@vvd.gov.lv
Īrisa Mangūze Biroja administratore 64807451 29417895 irisa.manguze@madona.vvd.gov.lv
Raimonds Leitāns Saimniecības pārzinis - 29340678 raimonds.leitans@madona.vvd.gov.lv
Atļauju daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Dace Rudusa Daļas vadītāja 64807475 28363125 dace.rudusa@madona.vvd.gov.lv
Līga Baltmane Vecākais eksperte 64807475 - liga.baltmane@madona.vvd.gov.lv
Anda Kārkliņa Vecākā eksperte 64807475 - anda.karklina@madona.vvd.gov.lv
Elīna Pētersone Vecākā eksperte 64807475 - elina.petersone@madona.vvd.gov.lv
Aija Supe vecākā eksperte 64807475 - aija.supe@madona.vvd.gov.lv
Rita Vilkauša Vecākā eksperte 64807475 - rita.vilkausa@vvd.gov.lv
Kontroles daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Jānis Lūkins Direktora vietnieks, daļas vadītājs 64807451 29485237 janis.lukins@madona.vvd.gov.lv
Piesārņojuma kontroles sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Inese Sedleniece Sektora vadītāja - 29340789 inese.sedleniece@madona.vvd.gov.lv
Jurijs Keļmanis Vecākais inspektors - 26674914 jurijs.kelmanis@madona.vvd.gov.lv
Ilze Luika Vecākā inspektore - 26192856 ilze.luika@madona.vvd.gov.lv
Eduards Tumeļkāns Vecākais inspektors - 29482163 eduards.tumelkans@madona.vvd.gov.lv
Jānis Zagorskis Vecākais inspektors - - janis.zagorskis@vvd.gov.lv
Resursu kontroles sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Aldis Verners Sektora vadītājs - 29483675 aldis.verners@madona.vvd.gov.lv
Jānis Zeltiņš Vecākais inspektors - 29484612 janis.zeltins@madona.vvd.gov.lv
Edvīns Gudrītis Vecākais inspektors - 29479341 edvins.gudritis@madona.vvd.gov.lv
Imants Hamanis Vecākais inspektors - 29483987 imants.hamanis@madona.vvd.gov.lv
Juris Ķimenietis Vecākais inspektors - 29103000 juris.kimenietis@madona.vvd.gov.lv

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 14.12.2018