VVD logo

Lielrīgas RVP

Administrācija
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Daina Kalēja Direktore 67084278 - daina.kaleja@lielriga.vvd.gov.lv
Jānis Leimanis Saimniecības vadītājs - - janis.leimanis@lielriga.vvd.gov.lv
Maira Silamiķele Referente 67084294 - maira.silamikele@lielriga.vvd.gov.lv
Atļauju daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Liene Ābele Daļas vadītāja 67084271 - liene.abele@lielriga.vvd.gov.lv
Piesārņojuma un atkritumu atļauju sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Lauma Balode Vecākā eksperte 67084274 - lauma.balode@lielriga.vvd.gov.lv
Līga Gedzune vecākā eksperte - - liga.gedzune@lielriga.vvd.gov.lv
Linda Ieviņa vecākā eksperte 67084226 - linda.ievina@lielriga.vvd.gov.lv
Svetlana Petrova Vecākā eksperte 67084248 - svetlana.petrova@lielriga.vvd.gov.lv
Tehnisko noteikumu un vides informācijas sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Armands Veliks Sektora vadītājs 67084242 - armands.veliks@lielriga.vvd.gov.lv
Dzirkstīte Gerke vecākā eksperte 67084273 - dzirkstite.gerke@lielriga.vvd.gov.lv
Margarita Kņūtiņa Uzskaites operatore 67084276 - margarita.knutina@lielriga.vvd.gov.lv
Ilze Luksta Vecākā eksperte - - ilze.luksta@lielriga.vvd.gov.lv
Kristīne Rubina Vecākā eksperte 67084267 - kristine.rubina@lielriga.vvd.gov.lv
Raimonds Sļesarevs vecākais eksperts 67084269 - raimonds.slesarevs@vvd.gov.lv
Rita Vidriķe Uzskaites operatore 67084274 - rita.vidrike@lielriga.vvd.gov.lv
Piesārņojuma kontroles daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Elmārs Jasinskis Direktora vietnieks, Piesārņojuma kontroles daļas vadītājs 67084260 - elmars.jasinskis@lielriga.vvd.gov.lv
Jānis Lapsiņš Daļas vadītāja vietnieks 67084255 - janis.lapsins@lielriga.vvd.gov.lv
Gunta Šmitiņa Vecākā inspektore 67084240 - gunta.smitina@lielriga.vvd.gov.lv
Kalvis Avotiņš Vecākais inspektors 67084257 - kalvis.avotins@lielriga.vvd.gov.lv
Arta Dimbiere Vecakā inspektore 67084277 - arta.dimbiere@lielriga.vvd.gov.lv
Rihards Draņiks vecākais inspektors 67084247 - rihards.draniks@vvd.gov.lv
Ilze Dūmiņa Vecākā inspektore - - ilze.dumina@lielriga.vvd.gov.lv
Oļegs Dzenītis Vecākais inspektors 67084247 - olegs.dzenitis@lielriga.vvd.gov.lv
Anna Malahova Vecākā inspektore 67084262 - anna.malahova@vvd.gov.lv
Einārs Mednis vecākais inspektors 67084251 - einars.mednis@vvd.gov.lv
Marita Meldere Vecākā inspektore 67084241 - marita.meldere@lielriga.vvd.gov.lv
Aina Švaheimere vecākā inspektore - - aina.svaheimere@lielriga.vvd.gov.lv
Agnita Atinga Švaža vecākā inspektore 67084257 - atinga.svaza@vvd.gov.lv
Guntis Treimanis Vecākais inspektors 67084258 - guntis.treimanis@lielriga.vvd.gov.lv
Resursu kontroles daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Elmārs Brente Daļas vadītāja vietnieks 67408157 - elmars.brente@lielriga.vvd.gov.lv
Pēteris Pildiņš Vecākais inspektors 67084263 - peteris.pildins@lielriga.vvd.gov.lv
Andris Strautiņš Vecākais inspektors 67807930 - andris.strautins@lielriga.vvd.gov.lv
Arnita Barkāne Vecākā inspektore 67084253 - arnita.barkane@lielriga.vvd.gov.lv
Normunds Gāršnieks Vecākais inspektors 67807930 - normunds.garsnieks@lielriga.vvd.gov.lv
Ginta Janoviča Vecākā inspektore 67084265 - ginta.janovica@lielriga.vvd.gov.lv
Inga Millere Vecākā inspektore 67084253 - inga.millere@lielriga.vvd.gov.lv
Raitis Putniņš Vecākais inspektors 67408157 - raitis.putnins@lielriga.vvd.gov.lv
Tālis Tjarve Vecākais inspektors - - talis.tjarve@lielriga.vvd.gov.lv
Jānis Vārsbergs Vecākais inspektors 67408157 - janis.varsbergs@lielriga.vvd.gov.lv
Aivars Vērdiņš Vecākais inspektors 67084247 - aivars.verdins@lielriga.vvd.gov.lv
Andris Zebauers Vecākais inspektors 67807930 - andris.zebauers@lielriga.vvd.gov.lv
Gints Zemitāns Vecākais inspektors 67807930 - gints.zemitans@lielriga.vvd.gov.lv

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 14.12.2018