VVD logo

Iepirkumi PIL 9.panta kārtībā

"Vides risku, avāriju un avāriju situāciju kontroles centra izveidošana", id. Nr. VVD/2018/21/CS/KF

Nolikums

Tehniskā specifikācija

„Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ēkā Jelgavā, Kazarmes ielā 17A”, id.nr. VVD/2018/14/CS/ERAF

Lēmums

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Atbildes uz jautājumiem

  „Lifta nomaiņa Valsts vides dienesta ēkā Rūpniecības ielā 23, Rīgā”, id.nr. VVD/2018/13/CS

Nolikums

Lēmums

"Ūdens piesārņojuma paraugu noņemšanas komplektu iegāde vides kontroles funkcijas optimizācijai jūras akvatorijā ”, id.nr. VVD/2018/09/CS/KF

Nolikums

Lēmums

„Sēra satura analīžu veikšana kuģu degvielas paraugos”, id.nr. VVD/2018/05/CS

Lēmums

"Specializētā transportlīdzekļa iegāde radiācijas mērījumu veikšanai”; id. Nr. VVD/2018/08/CS/KF

Nolikums

Lēmums

„Bezpilota lidaparātu iegāde zvejas un makšķerēšanas kontrolei”, id.nr. VVD/2018/03/CS/KF

Nolikums

Lēmums

„Pacientu saņemto dozu mērīšanas sistēmas iegāde radiācijas kontroles funkcijas optimizācijai, id.nr. VVD/2018/06/CS/KF

Nolikums

Lēmums

"Ehološu iegāde", id.nr. VVD/2018/02/CS/KF

Nolikums

Lēmums

"Laivu dzinēja iegāde", id.nr. VVD/2018/01/CS/KF

Nolikums

Lēmums

„Sēra satura analīžu veikšana kuģu degvielas paraugos”,  id.nr. VVD/2018/04/CS

Nolikums

Lēmums

 

„Pacientu saņemto dozu mērīšanas sistēmas iegāde radiācijas kontroles funkcijas optimizācijai”, id.nr. VVD/2017/24/CS/KF

Nolikums

Lēmums

"Individuālais projekta CH05 "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija - Sarkandaugavas teritorijā" pēcsanācijas monitoringa veikšana", id.nr. VVD/2017/27/CS

Nolikums

Jautājumi un atbildes

Lēmums

Līgums

“Valsts vides dienesta autotransporta OCTA un KASKO apdrošināšanas iegāde”, id.nr. VVD/2017/22/CS

Nolikums

Lēmums
 

“Rezerves daļas DOAS tipa gaisa monitoringa stacijai”, id. nr. VVD/2017/15/CS

Lēmums
 

„Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas fiziskā apsargāšana” , id.nr. VVD/2017/21/CS

Nolikums

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem 26.09.2017.

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem 28.09.2017.

Lēmums

Līgums

„Monitoringa sistēmas bojājumu novēršana un atjaunošana” , VVD/2017/19/CS

Nolikums

Lēmums (atcelts)

Lēmums

Termiņš: 22.09.2017.

 „Amatpersonu apmācība un sertificēšana rīcībai ar vides paraugu noņemšanas iekārtām”, VVD/2017/18/CS

Lēmums

 

“Laivas un laivu dzinēju iegāde”, VVD/2017/16/CS/ZF

Nolikums

Lēmums

Termiņš: 11.08.2017

“Monitoringa veikšana atkritumu izgāztuvē Ventspils šosejā 47, Jūrmalā” VVD/2017/14/CS

Nolikums

Jautājumi un atbildes

Lēmums

 “IP telefona aparātu iegāde” VVD/2017/06/CS

Nolikums

Lēmums

“Valsts vides dienesta ēku remonts” VVD/2017/07/CS

Nolikums

Lēmums

Lēmums 2

 

 “Apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana” VVD/2017/08/CS

Nolikums

Lēmums

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 17.07.2018